Welcome at FantasyCity


Go to content

Terms & Conditions

Terms & Conditions


FantasyCity leverings- en gebruiksvoorwaarden contactlenzen en contactlensverzorgingsmiddelen.

- FantasyCity weet uit praktijkervaring, dat contactlenzen en/of contactlens-verzorgingsmiddelen invloed kunnen hebben op de gezondheid van ogen en levert deze goederen uitsluitend onder de volgende voorwaarden aan bestaande contactlensdragers:


Algemeen

- Op alle leveringen, orderbevestigingen en aanbiedingen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders is overeengekomen en door FantasyCity schriftelijk is bevestigd.
- Veranderingen in de leveringsvoorwaarden worden op deze website gepubliceerd.


Prijsstelling

- De prijzen op deze website zijn gebaseerd op de marktwerking in Nederland en exclusief verzendkosten maar inclusief het Nederlandse BTW-tarief van 19%.
- Raadpleeg voor de meest actuele prijs regelmatig de website van FantasyCity.
- Bij afwijkende prijsweergave als gevolg van storingen of calamiteiten in het systeem zijn de normaal gangbare prijzen, zoals in de prijslijst vermeld, van kracht.
- Drukfouten bij de productomschrijvingen zijn voorbehouden.
- De verzendkosten voor zendingen binnen Nederland via TGP Post bedragen 6,00 inclusief verzekering.
- De Verzendkosten voor zendingen binnen Europa via de TGP post bedragen 13,50 inclusief verzekering
- Indien gewenst kunnen de lenzen ook via TNT (gegarandeerde levertijd) worden verzonden. Deze verzendkosten zullen aan de klant worden doorberekend.


Gebruikersvoorwaarden

- De gebruiker is bekend met en tevreden over de bestelde contactlenzen en verzorgingsmiddelen.
- De contactlensgegevens, zoals die aan FantasyCity worden verstrekt, komen met de receptgegevens van de huidige contactlenzen overeen en zijn recent, niet ouder dan 12 maanden en afgegeven door een contactlensspecialist, optometrist of oogarts.
- Vr ingebruikname controleert de gebruiker de goederen op de juiste (recept) gegevens en neemt kennis van de informatie op de eventuele bijsluiter.
- De gebruiker laat zijn ogen en contactlenzen regelmatig, liefst halfjaarlijks, controleren op afwijkingen van het normale door een oogarts, optometrist of contactlensspecialist. Raadpleeg voor adressen of de Gouden Gids onder het hoofdstuk contactlenzen.
Deze specialist heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de bestelde contactlenzen en/of contactlensverzorgingsmiddelen.
- FantasyCity is niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruik van de contactlenzen, de aanpassing, de verdraagzaamheid voor het oog en de mogelijke gevolgen daarvan. Bij complicaties als gevolg van het gebruik van contactlenzen of onderhoudsmiddelen dient de gebruiker het gebruik te staken en zich direct tot een optometrist, contactlensspecialist, oogarts of huisarts te wenden.
Voorkom problemen en gebruik NOOIT (gekleurde) contactlenzen van een andere gebruiker.


Betalen

- Om de veiligheid van Uw betaling te waarborgen en om de kosten van Uw contactlenzen en van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden heeft FantasyCity primair gekozen voor vooruitbetaling via de postbank of PayPal.
- Onze lenzen worden niet onder rembours verstuurd.


Bestellen

- Voor de juiste notatie van de te bestellen producten maakt U gebruik van het orderformulier op deze website. FantasyCity bevestigt schriftelijk of via e-mail Uw opdracht met specificatie van de bestelde goederen, de totale kosten van de bestelde goederen, verwachte levertermijn en afleveradres.
- FantasyCity beoordeelt elke bestelling afzonderlijk op inhoud en informatie en behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de bestelling te weigeren. Bij vooruit betaling zal in dergelijk geval het betaalde bedrag binnen 14 dagen worden teruggestort.Aflevering en levertijd

- Na ontvangst van de order of het totaalbedrag op de rekening van FantasyCity worden de goederen uit voorraad, doch uiterlijk binnen de opgegeven levertermijn van 8 weken, verzonden aan het door U opgegeven afleveradres.
- Indien de goederen niet binnen de opgegeven termijn uitgeleverd kunnen worden, zal FantasyCity contact met U opnemen en een nieuwe leveringstermijn voorstellen. Indien U hier niet mee akkoord gaat kunt U FantasyCity vragen het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen weer op Uw eigen rekening terug te storten en wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt.
- Leveringen worden als standaard pakketpost via TPG-post verzonden.
- Leveringen binnen Nederland geschieden franco op het aangegeven afleveradres.
- Om de leveringssnelheid te bevorderen worden contactlenzen, waarvan de originele verpakking niet door een standaardbrievenbus gaat, uit deze verpakking gehaald en als "platte post" per enveloppe worden verzonden.
- Indien gewenst kunnen de lenzen ook via TNT (gegarandeerde levertijd) worden verzonden. Deze verzendkosten zullen aan de klant worden doorberekend.


Garantievoorwaarden.

- FantasyCity garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE-produktinformatie van de fabrikant.
- Controleer vr opening van de verpakking of de sterkte, BC en het design overeenkomen met de door u bestelde lens. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Alle custom lenzen worden handgeschilderd. Hierdoor zijn minimale verschillen mogelijk.
- Indien de klacht gegrond is en onder de garantie valt, zal FantasyCity de goederen kosteloos vervangen. U dient de betreffende contactlenzen met de originele verpakking terug te sturen naar FantasyCity, Camerlingstraat 43, 2614 BB, Delft.
- Uitgesloten van garantie zijn gebreken ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, opzettelijke beschadiging, verkeerd of nalatig onderhoud, etc., dit ter beoordeling van FantasyCity en/ of de fabrikant.


Persoonlijke informatie

- De door U opgegeven informatie wordt door FantasyCity in een geautomatiseerd klantenbestand opgenomen en uitsluitend ten behoeve van FantasyCity gebruikt. FantasyCity houdt zich aan de Wet op de persoonsregistratie en geeft Uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Disclaimer

- Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. FantasyCity is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Copyright 2004 FantasyCity Alle rechten voorbehouden.


Back to content | Back to main menu